PRINT SEND TIL EN VEN
Lønstrup Vandværk ApS

Lønstrup Vandværk blev stiftet den 16. juli 1918 som et aktieselskab.

Adresseændring klik herVandværket har lavet et samarbejde om forbrugsafregningen med Hjørring Vandselskab A-S, flytning og salg af ejendom mv. kan indberettes via dette link.

Vandværket har her i foråret idriftsat en ny boring, som afløsning for den boring vi for et par år siden måtte lukke pga. indhold af stoffet Bentazon.
Heldigvis viser den seneste vandanalyse, taget på ledningsnettet at der ikke længere kan måles Bentazon i vores drikkevand. Se analysen her.

Vandværket er i dag et anpartsselskab med en anpartskapital på 200.000 kr. fordelt på 400 anparter.
I følge selskabets vedtægter afholdes den ordinære generalforsamling hvert år i Lønstrup i september måned.

Hvis du er interesseret i at blive anpartshaver så henvend dig til kasseren, eller send en email til vandværket for nærmere information.

Værket udpumper årligt ca. 50.000 m3 vand.

Vandværket har ca. 950 forbrugere, heraf ca. 200 helårsforbrugere, den resterende del er sommerhuse.

Bestyrelsen opfordrer alle, som færdes i og omkring Lønstrup, til at
henvende sig til vandværket, hvis der er mistanke om ledningsbrud.


Aktuelt

Normal drift.


Ved driftsproblemer kontakt:

Sigurd Knudsen
Mob. 21 34 38 33

Spørgsmål til regning eller meddelelse om
adresseændringer:
Kontakt Hjørring
Vandselskab A-S,
tlf. 3841 2828.
Flytteformular klik her!
 

Bestyrelsen har besluttet at
det fremover er Hjørring
Vandselskab der laver
forbrugsafregningen for 
vandværket. Hjørring
Vandselskab har i flere år
stået for at udsende
aflæsningskort, forbrugerne
vil fra 2020 kunne se
årsopgørelsen for vandforbrug
og opkrævning af spildevands-
afgifter/tømningsordning på
samme årsopgørelse. Årsop-
gørelse for 2019 vil blive
udsendt af Lønstrup Vandværk.
Aconto for 2020 vil blive opkrævet
af Hjørring Vandselskab.